Rekonštrukcia psychologickej ambulancie

Cieľ

Umožniť deťom skvalitniť a spríjemniť priebeh psychologických sedení, pri ktorých sa realizujú psychologické vyšetrenia podporná psychoterapia s nácvikom relaxácie. Pre choré deti je veľmi dôležité, aby prostredie v ktorom trávia čas, bolo príjemné, veselé, nestresujúce, aby sa v ňom cítili uvoľnene. .To bolo hlavným dôvodom, prečo sme sa rozhodli rekonštruovať psychologickú ambulanciu, ktorá sa pôvodne len málo líšila od iných nemocničných ambulancií. Vytvorili sme tak príjemnú a účelnú alternatívu prostredia, ktorá pomáha pri nadväzovaní spolupráce s detským pacientom.

Realizácia

Vzhľadom na účely projektu, bolo potrebné nevyhnutne zmeniť celkový výzor ambulancie, od zmeny farieb v miestnosti, po zmenu nábytku a zariadenia ambulancie – tak, aby čo najmenej pripomínala, že dieťa sa nachádza v nemocnici. Nové plastové okná pomohli odstrániť hluk od blízkej cesty. Nový počítač s výbavou na reprodukciu hudby zase skvalitnil prehrávanie relaxačnej hudby.

Ambulancia je celkovo koncipovaná tak, aby sa v nej dalo s dieťaťom urobiť potrebné psychologické vyšetrenie. Deti tu môžu pohodlne relaxovať alebo pri nadväzovaní kontaktu sa pohrať. V ambulancie je dostatok priestoru na pohyb aj uvoľnenie.

Celková hodnota projektu je 123 477,- Sk

Projekty - Psychologická ambulancia

Projekty - Psychologická ambulancia

Živé farby na stenách, veselé obrázky či zvieratká usmievajúce sa z kresiel určite pomohli skvalitniť a spríjemniť priebeh psychologických sedení.Vďaka príspevkom z 2% dane z príjmu sa nám podarilo vytvoriť príjemnú a účelnú alternatívu prostredia, ktorá pomáha pri nadväzovaní spolupráce s pacientom.