Stretnutie rodín ktoré stratili dieťa

Cieľ

Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.

Realizácia

S niektorými rodinami sa stretávame aj po úmrtí ich dieťatka, pretože vieme, že ich životy nie sú ľahké a niektorí vyjadrili želanie a potrebu stretnúť sa rodinami s podobným osudom. A tak sme už tretí raz zorganizovali víkendový pobyt – od 15. do 17. mája 2009 v penzióne Gejdák pri Ružomberku. Rodiny sa ubytovali, postupne zoznámili, nasledovala spoločná večera a po nej večer plný spomínania a otázok. Na sobotu bol naplánovaný oddychový deň. Po raňajkách sme išli na prechádzku do Vlkolínca a popoludní bola siesta. Kto chcel jazdil na koňoch, niektorí boli vo wellnes. Po veče- ri bola pripravená opekačka. V nedeľu program končil raňajkami a rozlúčkou. Stretnutia sa zúčastnili rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol pripravený program podľa ich veku a záujmov. Z nášho združenia sa zúčastnili lekár – onkológ, zdravotná sestra, sociálny pracovník, kaplán a koordinátor programu pre deti. Podarilo sa nám vyčariť úsmev na tvárach rodičov aj detí a dúfame že tieto stretnutia sa stanú každoročnou tradíciou.