Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa

Cieľ

Podpora pre rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.

Realizácia

S niektorými rodinami sa stretávame aj po úmrtí ich dieťatka a vieme, že ich životy nie sú ľahké. Niektorí vyjadrili želanie a potrebu stretnúť sa rodinami s podobným osudom. Preto sme po štvrtýkrát zorganizovali víkendový pobyt v termíne od 7. do 9. mája 2010 už po druhýkrát v penzióne Gejdák pri Ružomberku.

Rodiny sa ubytovali, postupne zoznámili, nasledovala spoločná večera a po nej spoločný večer plný spomínania a otázok. V sobotu bol naplánovaný oddychový deň. Po raňajkách sa išlo na prechádzku do Vlkolínca, po obede bola siesta, kto chcel jazdil na koňoch, niektorí navštívili wellness. Po večeri bola pripravená opekačka. V nedeľu program končil raňajkami a rozlúčkou.

Stretnutia sa zúčastnili celé rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol pripravený program podľa ich veku a záujmov. Z nášho združenia sa zúčastnili: lekár onkológ, sociálny pracovník, psychologička z detskej nemocnice, kaplán a koordinátor programu pre deti. Podarilo sa nám vyčariť úsmev na tvárach rodičov aj detí a dúfame, že tieto stretnutia sa stanú každoročnou tradíciou.