Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa

Už 10 rokov organizuje Svetielko nádeje pravidelné stretnutia pre rodiny, ktoré následkom závažného ochorenia stratili dieťa. Stretnutia v dňoch 23. - 25. júna 2017 sa zúčastnilo 19 rodín, celkovo 74 osôb. Spoločne si oddýchli v krásnom prostredí Vysokých Tatier, v hoteli Slovan v Tatranskej Lomnici. V rámci stretnutí vytvárame priestor na rozhovory, pochopenie, vypočutie. Tak ako po iné roky, aj tento raz vznikli priateľstvá, ktoré pomáhajú žiť a adaptovať sa na stratu. Priateľstvá, ktoré obnovujú vieru v svet, kde človek môže nájsť oporu a úľavu.

Naše poďakovanie patrí Lige proti rakovine, ktorá tohtoročné stretnutie podporila čiastkou 2 000 eur z výnosu 21. ročníka Dňa narcisov. Poďakovanie patrí tiež všetkým sponzorom a podporovateľom, s pomocou ktorých môžeme dlhodobo realizovať projekty podporujúce detských onkologických pacientov a ich rodiny.