Stretnutie rodín, ktoré stratili dieťa

Cieľ

Podporiť rodiny, ktoré v dôsledku ochorenia stratili dieťa.

Realizácia

S niektorými rodinami sa stretávame aj po úmrtí ich dieťatka, vieme, že ich životy nie sú ľahké a niektorí vyjadrili želanie a potrebu stretnúť sa s rodinami s podobným osudom. Preto sme prvýkrát zorganizovali víkendový pobyt od 28. do 29. apríla 2007 v penzióne Encián na Donovaloch. Príchod bol v sobotu o 10.00, rodiny sa ubytovali, prebehlo posedenie so zoznámením, obed, popoludní oddych a spoločné športové aktivity /prechádzka/. Potom sa podávala ľahká večera, mali sme spoločný večerný program a opekačku. Pri ohni a dobrom jedle si rodiny vzájomne odovzdávali skúsenosti a pomáhali si navzájom znášať svoju stratu. V nedeľu stretnutie pokračovalo raňajkami, voľným programom, obedom a rozlúčkou.

Stretnutia sa zúčastnili celé rodiny aj s deťmi, pre ktoré bol pripravený program podľa ich veku a záujmov. Z nášho združenia sa zúčastnil lekár onkológ, zdravotná sestra, nemocničný kaplán a koordinátor programu pre deti. Podarilo sa nám vyčariť úsmev na tvárach rodičov aj detí a dúfame, že tieto stretnutia sa stanú každoročnou tradíciou.

Projekty - Stretnutie rodín

Projekty - Stretnutie rodín