Tvorivé dielne v nemocnici

Cieľ

V rámci spolupráce so Základnou školou pri DFNsP uskutočňujeme zaujímavý projekt Kreatívne dielne, vďaka ktorému hospitalizované deti môže viesť profesionálna odborníčka k umeleckej tvorivosti a pomáhať im tak spríjemniť si život v nemocnici. Deti sa venujú maľovaniu a iným činnostiam, ktorých výsledkom sú rozkošné a originálne výtvarné dielka. Takto strávený čas umožní malým pacientom aspoň čiastočne zabudnúť na bolesť, úzkosť a smútok. Projekt zároveň pomáha rozvíjať detskú zručnosť a kreativitu.

Realizácia

Usilovali sme sa vytvoriť priestor na kreatívnej dielne pre aktívne trávenie voľného času detí počas pobytu v nemocnici. Ponúkli sme deťom možnosť využívať nové techniky a materiály v umeleckej i úžitkovej tvorbe, a tým rozvíjať ich zručnosť a osobnosť. Poskytli sme deťom možnosť realizovať sa, a tak si rozvíjať pocit uspokojenia z vlastnej činnosti, sebaúctu, sebavedomie. Vytvorili sme priestor na tvorbu darčekov pre príbuzných a priateľov, ale aj miesto na to, aby výsledky svojej tvorivosti mohli prezentovať v priestoroch nemocnice a vyzdobiť si izby svojimi prácami.