Vecný dar

  • materiál a služby na realizáciu projektov (nábytok, svietidlá, hry, elektronika, posteľná bielizeň, stavebné práce, vodoinštalácie...)
  • motivačné odmeny na akcie pre deti (knihy, CD, sladkosti, nápoje, reklamné predmety...)

Ako nám môžete pomôcť

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €