Verejná zbierka „MDD“

Cieľ

Získať finančné prostriedky na nákup darčekov k Medzinárodnému dňu detí pre onkologických a hematologických detských pacientov v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Realizácia

Dobrovoľná verejná zbierka prebiehala pred Pamätníkom SNP dňa 1.6.2007 v rámci programu k MDD.

Čistý výnos verejnej zbierky: 739 Sk

Účel použitia čistého výnosu: balíčky pre onkologických a hematologických detských pacientov DFNsP v Banskej Bystrici