Verejná zbierka „Mobilný hospic“

Cieľ

Získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie materiálneho-technického vybavenia detského mobilného hospicu pre regióny Banskobystrického a Žilinského kraja.

Realizácia

 • Dobrovoľná verejná zbierka v TESCO Banská Bystrica a Žilina.
 • Dátum udelenia povolenia 8. september 2008
 • Číslo rozhodnutia o povolení zbierky SVS-233004-2008/08456
 • Čas konania verejnej zbierky 1.10.2008 – 31.10.2009
 • Miesto konania verejnej zbierky celoslovenská pôsobnosť
 • Čistý výnos verejnej zbierky k 31.10.2009 bol 9 700,50 €

Čerpanie

 • chladnička na lieky 199,00 €
 • sedacia zostava do kancelárie hospicu 90,00 €
 • záloha na zhotovenie kancelárskeho nábytku 3 200,00 €
 • trezor na opioidy a recepty 202,50 €
 • nástrojový stolík 165,41 €
 • invalidné vozíky 2 894,14 €
 • doplatok za nábytok do kancelárie 1 400,00 €
 • doplatok za sedaciu súpravu 767,00 €
 • notebook a tlačiareň (časť zaplatená z iných zdrojov) 800,00 €