Verejná zbierka „Mobilný hospic“

Cieľ

Získanie finančných prostriedkov na vybudovanie a prevádzku detského mobilného hospicu v regióne Banskobystrického a Žilinského kraja.

Realizácia

Dobrovoľná verejná zbierka prebieha v Hypermarketoch TESCO Banská Bystrica a Žilina.

Dátum udelenia povolenia: 8.9.2008

Číslo rozhodnutia o povolení zbierky: SVS-233004-2008/08456

Čas konania verejnej zbierky: 1.10.2008 – 31.10.2009

Miesto konania verejnej zbierky: celoslovenská pôsobnosť

Vyúčtovanie a účel použitia vyzbieraných financií budú zverejnené v ročnej správe za rok 2009.