Verejná zbierka „Positivo“

Cieľ

Získať finančné prostriedky na zriadenie “Detskej oázy”, jednotky s komplexným technickým a prístrojovým vybavením pre onkologických detských pacientov v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici.

Realizácia

Dobrovoľná verejná zbierka prebiehala v priestoroch prevádzok Positivo Café, Bamboo bar, Pizza Olivo, Barbakan, Lavazza, Point Café, CC Café. Verejná zbierka sa konala s povolením Obvodného úradu v Banskej Bystrici a trvala od 1. decembra 2007 do 31. marca 2008.

Čistý výnos verejnej zbierky: 48 018,70 Sk

Účel použitia čistého výnosu

zakúpenie infúznej pumpy, ktorá tvorí súčasť projektu “Detskej oázy”. Infúzna pumpa je nevyhnutná na presné dávkovania chemoterapie – protinádorovej liečby, ktorá musí byť podaná za presný čas. Význam tohto prístroja stúpa u detí najmä v najnižších vekových kategóriách, keď nie je možné očakávať spoluprácu v rámci liečebného procesu. Prístroj zabráni neželanej zmene rýchlosti podania lieku (“samovoľné” zrýchlenie infúzie napr. pri zmene polohy ruky, v ktorej je zavedená kanyla, môže mať za následok vážne zdravotné komplikácie). Nezanedbateľným prínosom je aj automatické zastavenie aplikácie s akustickým alarmom v prípade zvýšeného odporu, ktorý sa vyskytuje napr. pri zalomení infúznej hadičky, ale tiež pri prasknutí žily. V tomto prípade by pokračovanie v podávaní cytostatika mimo žilový systém vyvolalo miestne odumretie tkaniva v mieste aplikácie. Výhodou prístrojov je aj jednoduchá manipulácia a zraková kontrola dôležitých údajov (rýchlosť podávania a množstvo podaného lieku).