Projekt „Víkend na ranči“

Cieľ

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko zážitkovo príjemných dní v prírode, so zaujímavým programom a svojimi rovesníkmi.

Realizácia

Víkendový pobyt na Farme svätého Františka sme zorganizovali v termíne od 18. do 20. júna 2010.

Na turnuse sa okrem liečeného dieťatka mohol zúčastniť aj jeden rodinný príslušník, v prípade malých detí rodič, u väčších to mohol byť aj súrodenec. Deti mali zabezpečené jazdenie na koňoch, naučili sa ovládať koníka a klusať na ňom. Hrali sa spoločenské hry, futbal, boli sme na prechádzke po okolí a večer bola opekačka.