Projekt „Víkend na ranči“

Cieľ

Deťom, ktoré boli dlhodobo hospitalizované z dôvodu onkologického ochorenia, a tým ukrátené o zážitky patriace k detskému veku, umožniť, aby prežili niekoľko zážitkovo príjemných dní v prírode, so zaujímavým programom a svojimi rovesníkmi.

Realizácia

Víkendový pobyt na ranči sme zorganizovali od 29. do 31.mája 2009. Podujatia sa mohol zúčastniť okrem liečeného dieťatka aj jeden rodinný príslušník, v prípade malých detí rodič, u väčších detí to mohol byť aj súrodenec. Deti mali zabezpečené jazdenie na koňoch, hry, vychádzku do chránenej oblasti Gavurky a večernú opekačku.