Výlet do Safari Parku Gänserndorf, Rakúsko

Cieľ

Splnenie detských želaní. "Odmena" za ťažké chvíle, ktoré deti a celé rodiny prežívali počas onkologickej liečby a hospitalizácie.

Realizácia

Jednodňový výlet organizovaný pre deti liečené v detskom onkocentre a ich rodinných príslušníkov dňa 21.6.2003, spolu 45 osôb.

Návšteva Safari-parku a zábavného parku v Gänserndorfe, na 6 km dlhom okruhu sa deti mohli potešiť z pohľadu na ríšu exotických zvierat a u robiť si pekné snímky z ich zaujímavého života. V stredisku voľného času sa hrali na ihrisku, jazdili na poníkoch....

Pri spiatočnej ceste bolo zabezpečené občerstvenie v McDonald´s v Bratislave.