Výlet – 3D kino IMAX a ZOO + Dinopark Bratislava

Cieľ

Splnenie detských želaní. „Odmena“ za ťažké chvíle, ktoré deti a celé rodiny prežívali počas onkologickej liečby a hospitalizácie.

Realizácia

Jednodňový výlet, zorganizovaný pre deti liečené v detskom onkocentre a ich rodinných príslušníkov, dňa 24. 6. 2004 – spolu 72 osôb.

Návšteva 3D kina IMAX, predstavenie „Podmorská krajina zázrakov“. Deti si v tomto jedinečnom kine mohli pozrieť nádherné predstavenie o podmorskom svete a vďaka 3D technike sa mohli „temer“ dotýkať morských živočíchov. Po návšteve kina nasledovalo občerstvenie v McDonald´s, spolu s pripraveným programom pre deti. Hostesky im na tvár nakreslili rôzne zvieratká, a tak zvieratkovská cesta mohla pokračovať návštevou zoologickej záhrady a dinoparku.