Verejné zbierky

 • Verejná zbierka august 2004 – august 2005
  Zakúpenie nábytku a negatoskopu do onkologickej a hematologickej ambulancie.63 370,38 Sk
 • Spolu63 370,38 Sk
 • Verejná zbierka október 2005 – október 2006
  Financovanie výletu pre vyliečených pacientov a modernizácia detského onkologického oddelenia.36 755,27 Sk
 • Spolu36 755,27 Sk
 • Verejná zbierka 1.6.2007
  Medzinárodný den detí pod pamätníkom SNP Banská Bystrica
  Zakúpenie balíckov pre detských onkologických a hematologických pacientov v DFNsP v Banskej Bystrici.739,00
 • Verejná zbierka 20.3.2007 Dom Kultúry Banská Bystrica
  Darované Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako príspevok na rekonštrukciu onkologického oddelenia.10 196,00 Sk
 • Spolu10 196,00 Sk
 • Verejná zbierka "Detská oáza" december 2007 – marec 2008
  V meste Banská Bystrica, v priestoroch prevádzok Positivo Café, Bamboo Bar, Pizza Olivo, Barbakan, Lavazza, Point Café, CC Café. Z výnosu sme zakúpili infúznu pumpu nevyhnutnú pre dávkovanie chemoterapie, ktorá tvorí súčasť projektu "Detská oáza".48 017,70 Sk
 • Spolu48 017,70 €
 • Zbierka na vybavenie priestorov na prevádzku detského mobilného hospicu
  Zbierka prebiehala od 1.10.2008 do 31.10.2009. Výnos bol použitý na materiálno technické vybavenie pre detský mobilný hospic. Zo zbierky sa zakúpila chladnička na lieky, trezor na opiáty, stolík na prípravu liekov, dva invalidné vozíky, notebook a kancelársky nábytok pre hospic.9 719,09 €
 • Spolu9 719,09 €
 • Svetielko2 647,73 €
 • Spolu2 647,73 €
 • Verejná zbierka na Siaf, Sliač283,53 €
 • Spolu283,53 €
 • Verejná zbierka na Siafe, Sliač586,66 €
 • Spolu586,66 €

Ako ste pomohli

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €