Známi darcovia 2 % dane

 • ABB Elektro, s.r.o., Bratislava
 • Amylum Slovakia, s.r.o., Boleráz
 • Apis, spol. s r.o., Banská Bystrica
 • Carion Slovakia, a.s., Banská Bystrica
 • Hyperfarma, Banská Bystrica
 • IVAN, s.r.o., Banská Bystrica
 • Küster automobilová technika, spol. s r.o., Vlkanová
 • MED-ART, spol. s r.o., Banská Bystrica
 • MSM Slovakia, s.r.o., Skalica
 • Nestlé Slovensko, s.r.o., Prievidza
 • Nicholtrakt, s.r.o., Lučenec
 • Philips Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • Witzenmann Slovakia, s.r.o., Vlkanová
 • Žilinské komunikácie, a.s., Žilina
 • Spolu2 034 271,00 Sk
 • ABB, s.r.o., Bratislava
 • Aventis Pharma, s.r.o., Bratislava
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
 • Capitol, a.s., Bratislava
 • Kűster automobilová technika, spol. s r.o., Vlkanová
 • Nestlé Slovensko, s.r.o., Prievidza
 • Nicholtrackt, s.r.o., Lučenec
 • Schomburg Slovensko, s.r.o., Bratislava
 • Stavex – Plast, spol. s r.o., Banská Bystrica
 • Transpetrol, a.s., Bratislava
 • Spolu3 221 394,00 Sk
 • ABB, s.r.o., Bratislava
 • B.O.F., a.s., Bratislava
 • Hammer Štefan, Humenné
 • HVB Bank, Bratislava
 • Inforama, a.s., Bratislava
 • KAT, s.r.o., Banská Bystrica
 • Kurta – Servis, Banská Bystrica
 • Küster automobilová technika, spol. s r.o, Vlkanová
 • Ľudová Banka, a.s., Bratislava
 • Slov – Matic, spol. s r.o., Bratislava
 • Tatra banka, a.s., Bratislava
 • Spolu3 791 172,00 Sk
 • ABB, s.r.o., Bratislava
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
 • Doprastav, a.s., Bratislava
 • Küster automobilová technika, spol. s r.o., Vlkanová
 • Sews Slovakia, s.r.o., Topoľčany
 • Spolu4 688 298,00 Sk
 • ABB, s.r.o., Bratislava
 • Küster automobilová technika, spol. s r.o., Vlkanová
 • Phoenix Zppelin, spol. s r.o., Banská Bystrica
 • Uni Credit Leasing Slovakia, a.s., Bratislava
 • Wüstenrot poisťovňa, a.s., Bratislava
 • Spolu5 347 752,00 Sk
 • ABB, s.r.o., Bratislava
 • B.O.F. Leasing, Bratislava
 • ČSOB a.s., Bratislava
 • ČSOB Leasing, a.s., Bratislava
 • HVB Bank, Bratislava
 • INA Kysuce, a.s.
 • Küster automobilová technika, spol. s r.o., Vlkanová
 • Nestlé Slovensko, s.r.o., Prievidza
 • SLOVAK Telecom, a.s., Bratislava
 • Slovenské Elektrárne, a.s., Bratislava
 • SOFTIP, a.s., Banská Bystrica
 • Tatra Banka, a.s., Bratislava
 • Transpetrol, a.s., Bratislava
 • UNI Credit Bank Slovensko, a.s., Bratislava
 • VIDRA a spol., s.r.o., Žilina
 • VOLKSWAGEN Finančné Služby Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa a.s., Bratislava
 • Spolu230 921,00 €
 • ABB, s.r.o., Bratislava
 • GSK Slovakia, Bratislava
 • Küster automobilová technika, spol. s r.o., Vlkanová
 • Nestlé Slovensko, s.r.o., Prievidza
 • SCANCONTRACTING, s.r.o., Detva
 • SKANSKA Sk, a.s., Bratislava
 • SLOVAK Telecom, a.s., Bratislava
 • Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava
 • UNI Credit Leasing Slovensko, a.s., Bratislava
 • VOLKSWAGEN Finančné Služby Slovensko, s.r.o., Bratislava
 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava
 • ZIIP Bratislava spol. s r.o., Bratislava
 • Spolu145 764,00 €
 • ABB s.r.o., Bratislava
 • Spolu168 760,04 €
 • ABB s.r.o., Bratislava
 • ČSOB Leasing, a.s., Bratislava
 • Ekoltech s.r.o., Lučenec
 • GlaxoSmithKine Slovakia s.r.o., Bratislava
 • Küster - automobilová technika spol. s.r.o., Vlkanová
 • Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o. , Bratislava
 • Zentiva,a .s., Hlohovec
 • ZIPP Bratislava spol., s.r.o., Bratislava
 • Spolu208 859,20 €
 • ABB s.r.o., Bratislava
 • Ekoltech s.r.o., Lučenec
 • INA Kysuce a.s., Kysucké Nové Mesto
 • Kamenárstvo, Divina
 • Küster - automobilová technika spol. s.r.o., Vlkanová
 • Sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava
 • Shell Slovakia s.r.o., Bratislava
 • Stredoslovenská energetika,a.s, Žilina
 • UniCredit Leasing Slovakia a.s., Bratislava
 • Vacuumschmelze s.r.o., Horná Streda
 • Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o. , Bratislava
 • ZIPP Bratislava spol., s.r.o., Bratislava
 • Spolu228 881,57 €
 • ABB s.r.o., Bratislava
 • BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen
 • DEKONA s.r.o., Zvolen
 • Ekoltech s.r.o., Lučenec
 • Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča
 • Považský cukor a.s., Trenčianska Teplá
 • Sanofi- aventis Pharma Slovakia s.r.o., Bratislava
 • Stredoslovenská energetika,a.s., Žilina
 • UniCredit Bank Slovakia a.s. , Bratislava
 • Volkswagen Finančné služby Slovensko, s.r.o. , Bratislava
 • ZIPP Bratislava spol., s.r.o., Bratislava
 • Spolu205 460,81 €
 • ABB s.r.o., Bratislava
 • BEKAERT Hlohovec a.s., Hlohovec
 • Continental Matador Rubber, s.r.o., Púchov
 • Continetal Matador Truck Tires s.r.o., Púchov
 • ELBA a.s., Kremnica
 • Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Trstená
 • Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
 • STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava
 • UniCredit Bank Slovakia, a.s., Bratislava
 • VIDRA a spol. s.r.o., Žilina
 • Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Spolu222 546,19 €

Ako ste pomohli

Darujte nám on-line:

Podporili sme DFNsP v Banskej Bystrici sumou 1 066 927, 99 €